Preventiva 2016.

Po izuzetno lošem vremenu, vršili smo redovnu godišnju protupožanu preventivnu akciju na području cijelog mjesta, koja je  uključivala pregled hidrantne mreže, koja je ispravna, te su jedino na dva hidranta zamječni mali nedostaci, tako na jednom nadzemonm vanjskom ni jedan"C" otvor nema sljepu spojnicu, a drugi nadzemni ima uništen poklopac istog.