O nama

Saznajte kao je nastalo naše društvo; gdje se nalazimo, sa kojim članstvom raspolažemo...!

Ustroj

Vodstvu našeg društva!, Upravni odbor, Zapovjedništvo, Zastupnici u VZG, Statut društva

Operativa

naša operativna postrojba

Natjecanja

Sve vezano uz natjecanja, te naša natjecateljska ododjeljenja

PristupnicaObrazac za prikupljanje podataka namjenjen je kao pomoć operaterima za lakše prikupljanje i unos podataka o članovima i zaposlenicima organizacija koje su u njihovoj nadležnosti. 
Sukladno Europskoj uredbi za zaštitu osobnih podataka (GDPR), za svaku obradu osobnih podataka potrebno je imati odgovarajući pravni temelj. Pravni temelj za određene oblike obrade podataka u informacijskom sustavu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec je privola osobe ili zakonskog zastupnika osobe čiji podaci se obrađuju. 

INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade je (naziv Vaše vatrogasne organizacije), (adresa, poštanski broj i mjesto), e-pošta: (adresa e-pošte), telefon: (broj telefona).

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su (adresa, poštanski broj i mjesto rada), e-pošta: (adresa e-pošte), telefon: (broj telefona).

Podaci se prikupljaju i obrađuju u informacijskom sustavu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec, kojim se nastoji povećati učinkovitost u razmjeni informacija bitnih za provođenje vatrogasnih aktivnosti, a samim time unaprijediti planiranje i provođenje zaštite od požara na razini cijele Republike Hrvatske te pripadnicima vatrogasnog sustava omogućiti jednostavnije i sigurnije ostvarivanje prava koja im u okviru obavljanja vatrogasne djelatnosti pripadaju.

Obradu osobnih podataka vrše organizacije s kojima ispitanik ima ili je imao članstvo, zaposlenje ili pripadnost, te sve organizacije nadređene tim organizacijama, a čije ustrojstvo je uređeno zakonima koji reguliraju vatrogasnu djelatnost, sustav civilne zaštite, obrane te nacionalne sigurnosti, u obujmu neophodnom za obavljanje njihovih djelatnosti. Obradu mogu vršiti i druge organizacije ukoliko postoji odgovarajući pravni temelj, a sve sukladno zakonima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju temeljem privole ispitanika čiji podaci se prikupljaju i obrađuju.

Osobni podaci koji se prikupljaju od ispitanika su ime, prezime, OIB, datum rođenja, ime roditelja, fotografija lica, spol, mjesto, općina i država rođenja, djevojačko prezime, JMBG, vozačka dozvola, podaci o članstvu, zaposlenju ili pripadnosti organizacijama, podaci o prebivalištu odnosno boravištu i drugim lokacijama ispitanika, kontakt podaci, podaci o osposobljenosti, stečenim zvanjima i odlikovanjima, podaci o izvršenim liječničkim pregledima te podaci o pripadnosti grupama za uzbunjivanje.

Osobni podaci koji se ne prikupljaju, ali se stvaraju i obrađuju kroz informacijski sustav su interni identifikacijski broj ispitanika, podaci o sudjelovanju ispitanika na osposobljavanjima, natjecanjima, vatrogasnim intervencijama i ostalim aktivnostima koje su provedene kroz informacijski sustav, podaci o izrađenim vatrogasnim iskaznicama koje su izrađene temeljem zahtjeva podnesenog putem informacijskog sustava, podatke o dodijeljenim odlikovanjima i priznanjima čija dodjela je provedena kroz informacijski sustav te podaci o GPS koordinatama uređaja za praćenje.

Osobne podatke organizacije koriste za vođenje evidencije podataka o svojim članovima, zaposlenicima ili pripadnicima. Navedenu evidenciju ovlaštene organizacije koriste za potrebe dokazivanja članstva, zaposlenja ili pripadnosti, odnosno za ostvarivanje prava koja se ostvaruju članstvom, zaposlenjem ili pripadnošću ispitanika organizaciji te za ispisivanje dokumenata i izvještaja koji se koriste u okviru obavljanja poslova iz vatrogasne djelatnosti. Osobni podaci koriste se i u procesu dodjele odlikovanja, izradi vatrogasnih iskaznica, provođenju natjecanja, osposobljavanja, vatrogasnih intervencija i ostalih aktivnosti koje se odvijaju putem informacijskog sustava. Evidencije o dodijeljenim odlikovanjima, izrađenim iskaznicama, sudjelovanjima na osposobljavanjima, natjecanjima, vatrogasnim intervencijama i ostalim aktivnostima koriste se za potrebe dokazivanja izvršenosti navedenih aktivnosti, odnosno za ostvarivanje prava koje ispitanik ili organizacija ostvaruje izvršavanjem navedenih aktivnosti te ispisivanje dokumenata koji proizlaze iz izvršavanja navedenih aktivnosti. Kontakt podaci ispitanika mogu se koristiti za komuniciranje ovlaštenih osoba s ispitanikom i slanje dokumenata, ukoliko je to potrebno za obavljanje aktivnosti u kojoj sudjeluje ispitanik ili je u interesu ispitanika. Podaci o pripadnosti grupama za uzbunjivanje i listi primatelja obavijesti o uzbunjivanju pojedinih operativnih područja, uključujući i osobne podatke kao što su ime, prezime, operativni status, kontakt podaci, podatak o zdravstvenoj sposobnosti i podatak o odazivu na uzbunjivanje, koriste se u sustavu uzbunjivanja vatrogasaca. GPS koordinate uređaja za praćenje i povijest kretanja uređaja koriste se u sustavu praćenja vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama. Svi podaci koriste se i u statističke svrhe.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku:

  • zatražiti od voditelja obrade pristup, ispravak, brisanje ili prijenos njegovih osobnih podataka;
  • zatražiti od voditelja obrade ograničavanje obrade njegovih osobnih podataka;
  • voditelju obrade podnijeti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka;
  • povući privolu, s time da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
  • podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade postupit će po nalogu ispitanika, poštujući pri tome zakonitost obrade.


Prijava

Kontakt

Strmec Remetinečki 76
42220 Novi Marof

Tel: +385(0)91/8892-333
E-mail: dvd-strmec@outlook.com

OIB:22526590271